Virtual Reality in het onderwijs

Bewijs van deelname | Ondergetekende verklaart hierbij dat | Maurits Hagemans
met succes heeft afgesloten, de masterclass Virtual Reality in het Onderwijs
Virtual Reality in het Onderwijs door: Virtual Reality Learning Lab
Afgelopen maand heb ik met veel plezier de masterclass gevolgd bij Virtual Reality Learning Lab te Leiden. Een ontzettend interessante cursus waarbij de juiste tools heb weten toe te passen om succesvol Virtual Reality toe te kunnen passen in het onderwijs. Naast mijn technische ervaring binnen het 3D domein m.b.t de engine Unity.